Powstańcy Wielkopolscy Powiatu Śremskiego
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
ŚREMSKI PANTEON NIEPODLEGŁOŚCI
Lista Powstańców (w opracowaniu)
Brodnica  •  Dolsk  •  Kórnik  •  Książ Wielkopolski  •  Śrem  •  Cały powiat
A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     Ł     M     N     O     P     R     S     Ś     T     U     W     Z
Książ Wielkopolski - Ś

Śmigielski Franciszek
gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1900-1969)

Urodził się 19 stycznia 1900 roku w Książu jako syn gospodarza i właściciela dwóch wiatraków Ignacego Śmigielskiego i Zofii z d. Wolska. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Książu pracował w gospodarstwie rodziców.

Powstanie wielkopolskie
6 stycznia 1919 roku wstąpił ochotniczo do 3 kompanii dolskiej batalionu śremskiego dowodzonej przez ppor. Tomasza Paula. Z kompanią wyruszył najpierw do Biedruska, gdzie rozbrajał Niemców i pełnił służbę wartowniczą przy magazynach. 6 lutego 1919 roku kompania została przerzucona na front pod Rawicz. Walczył m.in. pod Słupią i Zielona Wsią. W trakcie działań wojennych wcielony do 11 PSWlkp. Brak dalszych danych, ale z tego, że walczył pod Kępnem wnioskujemy, że pozostał w służbie co najmniej do października 1919 roku.

Pracował w gospodarstwie rodziców, które z czasem przejął. Ożenił się w 1932 roku z Teresą Binkowską i miał z nią czwórkę dzieci. Utrzymywał rodzinę z rolnictwa i mielenia zboża. Po II wojnie światowej zrezygnował z młynarstwa i utrzymywał się tylko z rolnictwa. Na przełomie lat 50. i 60. wiatraki zostały rozebrane. Należał do ZBoWiD-u Koło Książ. Zmarł 26 listopada 1969 roku w Książu i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

ODZNACZENIA:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 03.15-0.79 z dnia 1958-03-15

Wymieniony w źródłach:
Tomasz Jankowski, Katarzyna Gwincińska, Bohdan Kaczmarek "Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej"

[Zamknij]


Świerkowski Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Kiełczynek (1900-1975)
Świtalski Ludwik, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1887-1969)


Partnerzy

(C) Muzeum Śremskie & Stowarzyszenie Nasza Gmina, 2018-2019 All Rights Reserved
e-mail: muzeum@srem.pl

gir@ffe

zaloguj