Powstańcy Wielkopolscy Powiatu Śremskiego
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
ŚREMSKI PANTEON NIEPODLEGŁOŚCI
Lista Powstańców (w opracowaniu)
Brodnica  •  Dolsk  •  Kórnik  •  Książ Wielkopolski  •  Śrem  •  Cały powiat
A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     Ł     M     N     O     P     R     S     Ś     T     U     W     Z
Książ Wielkopolski - S

Sadzisz Jan, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1901-1974)
Siejak Antoni, gmina: Książ Wielkopolski, Brzóstownia (1865-1938)
Siejak Czesław, gmina: Książ Wielkopolski, Brzóstownia (1899-1965)
Sipiński Roman
gmina: Książ Wielkopolski, Feliksowo/Śrem (1905-1994)

Urodził się 27 stycznia 1905 roku w Feliksowie jako syn Ignacego i Agnieszki z d. Brudniewicz. W 1917 roku wstąpił do 2 Drużyny Harcerskiej im. T. Rejtana w Śremie. Był zastępowym i przybocznym.

Powstanie wielkopolskie i wojna polsko-bolszewicka
W nocy z 30 na 31 grudnia 1918 roku, jako przygotowany harcerz drużyny im. Tadeusza Rejtana w Śremie, pod komendą harcmistrza Aleksandra Sobolewskiego brał czynny udział w przejmowaniu garnizonu, komendy i innych obiektów wojskowych z rąk niemieckich pod ogólnym dowództwem ppor. Henryka Swinarskiego. Dnia 3 stycznia 1919 roku został przydzielony do służby wewnętrznej przy batalionie śremskim. Był łącznikiem, obsługiwał centralę telefoniczną i pełnił służbę wartowniczą i patrolową przy obiektach wojskowych do marca 1919 roku, kiedy to został zdemobilizowany. W 1920 roku odbył przeszkolenie wojskowe w batalionie harcerskim w Biedrusku i otrzymał przydział pomocnika kancelaryjnego w adiutanturze Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII w Poznaniu, gdzie służył do końca wojny polsko-bolszewickiej. Miał wówczas 16 lat.

Obowiązkową służbę wojskową odbył w latach 1927-1928 w 55 PP w Lesznie. Został zwolniony do rezerwy w stopniu kaprala. Ukończył kurs instruktorów Przysposobienia Wojskowego w Jarocinie i został zatrudniony w Komendzie Powiatowej PWiWF w Śremie. Jednocześnie uczył się zawodu siodlarza (rymarza). Działał w śremskim Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół". Należał do TPiW Koło Śrem, później do Związku Powstańców Wielkopolskich. Tuż przed wybuchem II wojny światowej, 26 sierpnia 1939 roku otrzymał przydział mobilizacyjny do 51 PP w Brzeżanach jako dowódca taboru batalionu. 18 września wraz ze swoją formacją został rozbrojony przez Rosjan, następnie wydany Niemcom. Do 1941 roku przebywał w obozie jenieckim w Altengrabow i pracował jako robotnik przymusowy. W 1941 roku wrócił do Śremu. Po wojnie pracował w referacie wojskowym Starostwa Powiatowego w Śremie. Pełnił funkcję komendanta powiatowego PWiWF. Prowadził warsztat siodlarsko-tapicerski na ul. Przemysława 9 (obecnie ulica dr. Seweryna Matuszewskiego). Dyplom mistrzowski tapicera uzyskał w 1956 roku. Należał do ZBoWiD-u Koło Śrem i od 1992 roku do Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką. W 1972 roku otrzymał awans na podporucznika WP za udział w powstaniu wielkopolskim. Zmarł 22 maja 1994 roku w Śremie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu farnym.

Notatki do biogramu:
-> akta ZBoWiD (karta)

ODZNACZENIA:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - Uchwała Rady Państwa nr: 12.17-0.1048 z dnia 1958-12-17
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
Odznaka Grunwaldzka

Wymieniony w źródłach:
Lista Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej
Słownik Biograficzny Śremu
Akta ZBoWiD
TPiW - lista obecności Walne 1931 r.
Lista wyróżnionych dyplomem w 60. rocznicę pw, 1978 r.
Tomasz Jankowski, Katarzyna Gwincińska, Bohdan Kaczmarek "Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej"

[Zamknij]


Siwek Stanisław, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1901-?)
Skrzypczak Bolesław, gmina: Książ Wielkopolski, Włościejewki/Śrem (1873-1948)
Skrzypczak Jan, gmina: Książ Wielkopolski, Chrząstowo/Dolsk (1898-1978)
Skrzypczak Jan, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1899-1919)
Skrzypczak Michał, gmina: Książ Wielkopolski, Gogolewko (1899-1989)
Skrzypczak Wincenty, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1897-1967)
Skrzypiński Antoni, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1898-1978)
Skrzypiński Jan, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1890-1973)
Skrzypiński Józef, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1892-1919)
Skrzypiński Michał, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1894-przed 1958)
Słoma Jan, gmina: Książ Wielkopolski, Zakrzewice (1895-1964)
Sowiński Jan, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (?-?)
Stachowiak Tomasz, gmina: Książ Wielkopolski, Mchy (1887-1970)
Staszak Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1901-1985)
Staszak Kazimierz, gmina: Książ Wielkopolski, (?-?)
Stefaniak Józef, gmina: Książ Wielkopolski, (?-?)
Stępa Andrzej, gmina: Książ Wielkopolski, Mchy (1851-1946)
Stępa Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Mchy (1888-1969)
Strabel Leon, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1900-1978)
Szczepański Marcin, gmina: Książ Wielkopolski, (?-?)
Szczepański Wojciech, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1896-1965)
Szmyt Józef, gmina: Książ Wielkopolski, Mchy (1893-1970)
Szydłowski Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Gogolewo/Śrem (1896-1977)
Szymanek Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Mchy (1899-1962)
Szymczak Stanisław, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1892-1919)
Szymendera Antoni, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1903-1962)
Szymkowiak Ludwik, gmina: Książ Wielkopolski, Chrząstowo (1897-1981)
Szynalski Wincenty, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1890-1969)
Szypura Ignacy, gmina: Książ Wielkopolski, Świączyń (1897-1977)
Szyszka Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1878-1963)


Partnerzy

(C) Muzeum Śremskie & Stowarzyszenie Nasza Gmina, 2018-2019 All Rights Reserved
e-mail: muzeum@srem.pl

gir@ffe

zaloguj