Powstańcy Wielkopolscy Powiatu Śremskiego
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
ŚREMSKI PANTEON NIEPODLEGŁOŚCI
Lista Powstańców (w opracowaniu)
Brodnica  •  Dolsk  •  Kórnik  •  Książ Wielkopolski  •  Śrem  •  Cały powiat
A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     Ł     M     N     O     P     R     S     Ś     T     U     W     Z
Książ Wielkopolski - S

Sadzisz Jan, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1901-1974)
Siejak Antoni, gmina: Książ Wielkopolski, Brzóstownia (1865-1938)
Siejak Czesław, gmina: Książ Wielkopolski, Brzóstownia (1899-1965)
Sipiński Roman, gmina: Książ Wielkopolski, Feliksowo/Śrem (1905-1994)
Siwek Stanisław, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1901-?)
Skrzypczak Bolesław, gmina: Książ Wielkopolski, Włościejewki/Śrem (1873-1948)
Skrzypczak Jan, gmina: Książ Wielkopolski, Chrząstowo/Dolsk (1898-1978)
Skrzypczak Jan, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1899-1919)
Skrzypczak Michał, gmina: Książ Wielkopolski, Gogolewko (1899-1989)
Skrzypczak Wincenty, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1897-1967)
Skrzypiński Antoni, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1898-1978)
Skrzypiński Jan, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1890-1973)
Skrzypiński Józef, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1892-1919)
Skrzypiński Michał, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1894-przed 1958)
Słoma Jan, gmina: Książ Wielkopolski, Zakrzewice (1895-1964)
Sowiński Jan, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (?-?)
Stachowiak Tomasz, gmina: Książ Wielkopolski, Mchy (1887-1970)
Staszak Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1901-1985)
Staszak Kazimierz, gmina: Książ Wielkopolski, (?-?)
Stefaniak Józef, gmina: Książ Wielkopolski, (?-?)
Stępa Andrzej, gmina: Książ Wielkopolski, Mchy (1851-1946)
Stępa Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Mchy (1888-1969)
Strabel Leon
gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1900-1978)

Urodził się 30 kwietnia 1900 roku w Gogolewie jako syn sołtysa Augustyna Strabla i Wiktorii z d. Głuszak. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Gogolewie i Gimnazjum w Środzie wielkopolskiej, w czerwcu 1918 roku został powołany do armii niemieckiej. Okres szkolenia rekruckiego trwał na tyle długo, że nie walczył na froncie podczas I wojny światowej. W listopadzie 1918 roku wrócił do domu.

Powstanie wielkopolskie
6 stycznia 1919 roku wstąpił ochotniczo do 3 kompanii batalionu śremskiego dowodzonej przez ppor. Tomasza Paula. Początkowo wysłany wraz z kompanią do Biedruska, 6 lutego 1919 roku wyruszył na front pod Rawicz. Brał udział w walkach m.in. pod Miejską Górką, Stwolnem, Słupią i Sarnową. W trakcie kampanii został wcielony do 11 PSWlkp (później 69 PP). Przeszedł z pułkiem szlak bojowy. Najpierw pułk został przemieszczony pod Kępno, gdzie brał udział w potyczkach przygranicznych z Niemcami i częściowo na przygranicznych terenach Śląska. W styczniu 1920 roku wraz pułkiem wyruszył na wojnę polsko-bolszewicką na front białoruski. Ciężko chory, z końcem lipca 1920 roku został odesłany do Warszawy, a stamtąd do Śremu. Od listopada 1920 roku pełnił w garnizonie śremskim służbę wartowniczą.

Po zakończeniu działań wojennych ukończył w Poznaniu szkołę podoficerską przy 55 PP i pełnił służbę w Batalionach Celnych, przemianowanych wkrótce na Straż Celną, początkowo w pow. rawickim, później na granicy południowo wschodniej i w różnych miejscach w Polsce. Z nową reorganizacją i utworzeniem Straży Granicznej w miejsce Straży Celnej w 1928 roku ukończył kurs w Centralnej Szkole Straży Granicznej i otrzymał przydział na Śląsku. W listopadzie 1929 roku ożenił się z Zofią Wenzel z Zawór. Z chwilą wybuchu II wojny światowej ewakuowany na wschód i tam w okolicach Chełma dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał rok w obozie w Brodach jako robotnik przymusowy, potem został odesłany dalej w głąb Rosji. W sierpniu 1941 roku przyłącza się do formowanej Armii Andersa. W obozie w Kitabie (Azja Środkowa) został mianowany wachmistrzem żandarmerii. W kwietniu 1944 rok dotarł z armią do Włoch, gdzie pełnił funkcję dowódcy posterunku przy szpitalu wojennym w Casamassima. W 1946 roku wraz z 2 Korpusem Polskim trafił do Wielkiej Brytanii. Korpus oficjalnie rozwiązano rok później, jednak ze względu na represje nowej władzy w Polsce, nie mógł wrócić do kraju i rodziny. Służył w żandarmerii do 24 maja 1949 roku, kiedy to został zdemobilizowany. Podjął prace w Londynie. Po przejściu na angielską emeryturę i odpowiednich przygotowaniach 16 listopada 1967 roku wrócił do Polski. Zamieszkał z rodziną w Książu. Zmarł 27 czerwca 1978 roku w Książu i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Źródło:
Piotr Radwański, Leon Strabel. Człowiek w trybach historii, "Śremski Notatnik Historyczny" 8/2011

ODZNACZENIA:
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami
Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
Wielkopolski Krzyż Powstańczy - uchw. RP 12.22-0.2001 z dnia 1969-12-22
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Wymieniony w źródłach:
Akta ZBoWiD
Tomasz Jankowski, Katarzyna Gwincińska, Bohdan Kaczmarek "Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej"

[Zamknij]


Szczepański Marcin, gmina: Książ Wielkopolski, (?-?)
Szczepański Wojciech, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1896-1965)
Szmyt Józef, gmina: Książ Wielkopolski, Mchy (1893-1970)
Szydłowski Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Gogolewo/Śrem (1896-1977)
Szymanek Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Mchy (1899-1962)
Szymczak Stanisław, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1892-1919)
Szymendera Antoni, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1903-1962)
Szymkowiak Ludwik, gmina: Książ Wielkopolski, Chrząstowo (1897-1981)
Szynalski Wincenty, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1890-1969)
Szypura Ignacy, gmina: Książ Wielkopolski, Świączyń (1897-1977)
Szyszka Franciszek, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1878-1963)


Partnerzy

(C) Muzeum Śremskie & Stowarzyszenie Nasza Gmina, 2018-2019 All Rights Reserved
e-mail: muzeum@srem.pl

gir@ffe

zaloguj